نقشه کشی صنعتی ۱

16 خریدها
#
instock
تومان

توضیحات

این جزوه مربوط به درس نقشه کشی صنعتی ۱ میباشد که در رشته های عمران و مکانیک تدریس میشود.

فهرست:                         ۳۶

فصل اول:        رسم تصاویر

 • تعریف تصویر و انواع ان
 • رسم تصویر یک جسم برسه صفهه تصویر (سه نما)
 • تقاطع
 • اخطلات سطوح گرد

فصل دوم:      ترسیمات هندسی

 • رسم عمود و عمود منصف یک خط
 • تقصیم یک خط به nقسمت مساوی
 • تقصیم کردن زاویه به قسمتهای مساوی
 • تقصیم کردن دایره به اجزا کوچیکتر(به قسمتهای مساوی)

فصل سوم:   اندازه گذاری

 • خطوط نقشه کشی
 • قوائد اندازه گذاری و طریقه صحیح نوشتن اندازه ها

فصل چهارم:  مجهول کشی ، رسم تصویر سوم با استفاده از تصاویر دوگانه

 • رسم تصویر سوم با استفاده از قدرت تجسم
 • رسم تصویر سوم به کمک رابطهای بین تصاویر
 • تجزیه و تحلیل سطوح
 • انواع خطوط و صفهات
 • طریقه تجزیه و تحلیل برای یافتن تصویر سوم
 • تجزیه و تحلیل اجسام

فصل پنجم: تصویر مجسم یا پرسپکتیو

 • پرسپکتیو ایزومتریک
 •  انواع خطوط و رسم تصویر آنها
 • نمایش تصویر مجسم در جهتهای مخلف
 • رسم تصویر دایره در پرسپکتیوایزو متریک
 1. روش نقطه یابی(با استفاده از قطار بیضی)
 2. روش نقطه یابی(بدون استفاده از قطار بیضی)
 3. روش چهارقوص
 • رسم منحنی در تصویر مجسم دمتریک
 • تصویر مجسم دمتریک
 • رسم دایره در تصویر مجسم دمتریک
 1. روش نقطه یابی
 2. روش چهار قوص
 • تصویر مجسم مایل
 • نمایش تصویر مجسم مایل در جهات مختلف
 • رسم دایره در تصویر مجسم مایل ایزو متریک
 • رسم دایره در تصویر مجسم مایل  دمتریک

فصل ششم : برش و انواع آن

 • استثناهای برش
 • انواع برش

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “نقشه کشی صنعتی ۱”

کلمات کلیدی

بالا