جزوه مکانیک خاک

4 خریدها
#
instock
تومان

توضیحات

هدف درس: آشنایی با اصول اساسی، نظریه ها و پدیده های فیزیکی حاکم بر رفتار مکانیکی خاکها

مکانیک خاک عبارت است از بررسی خواص و رفتار مهندسی خاک

عدم شناخت کافی از خاک ممکن است ما را مواجه با مشکلات مختلف در هنگام احداث و یا پس از احداث نماید.

از مهمترین مسائل و مشکلات ایجاد نشست های ناهمگون و یا بیش از حد می باشد.

مراجع درس: مرجع اصلی درس کتاب مکانیک خاک تألیف آقایان دکتر به نیا و طباطبایی می باشد
دیگر مراجع درحین ارائه موضوع های مربوطه معرفی خواهند شد.

نحوه ارائه درس:
١ مشخصات فیزیکی خاکها ، طبقه بندی خاکها،مکانیک
محیط های پیوسته
٢ آب در خاک
٣ تئوری ارتجاعی خاک و گسترش تنش در خاک و
نظریه تحکیم و نشست خاک
۴ پایداری خمیری خاکها
۵ پایداری شیروانیها، ظرفیت باربری خاکها

تعاریف کلی:
تمام مواد موجود در پوسته زمین را می توان به دو گروه سنگ و خاک تقسیم کرد.
در مهندسی عمران به هر توده متشکل از ذرات کانی های ناپیوسته خاک اطلاق می گردد. این ذرات از متلاشی شدن سنگها پدید می آیند و فضای خالی بین آنها را آب و یا هوا پر می کنند.
اگر مواد حاصل از متلاشی شدن در محل اصلی خود باقی بمانند، خاک بر جای مانده یا رسوبی را تشکیل می دهند و در صورتی که مواد به محل دیگر تغییر مکان داده شوند و در آنجا ته نشین گردند خاک انتقال یافته را تشکیل می دهند.

روند تخریبی تشکیل خاک از سنگ ممکن است فیزیکی و یا شیمیایی باشد تغییر فیزیکی به صورت فرسایش حاصل از عمل باد، آب و یخچاله  میباشد اندازه دانه ها از قلوه سنگ تا کرد سنگ متغیر است؛ ساختمان خاک می تواند شل، متراکم و یا متراکم باشد .
تخریب شیمیایی سنگها موجب پیدایش ذرات ریز بلوری با اندازه کلوییدی که کانی رسی نامیده می شوند است بنیان بیشتر کانی های رسی از سیلیس چهار وجهی وآلومین هشت وجهی تشکیل شده است.

رده بندی و طبقه بندی خاکها:
طبق تعریف دانه هایی از خاک که با چشم دیده می شوند خاک های درشت دانه و آنهایی که زیر این حد قرار دارند ریزدانه نام دارند.

دانه بندی:
منظور از دانه بندی یک خاک تعیین درصد وزنی دانه های با حدود و اندازه های مختلف است که خاک مورد نظر را تشکیل می دهند.
دانه بندی خاک  های درشت دانه با روشالک کردن معین می شود خاک را از تعدادی الک عبور می دهند و خاک مانده بر روی الک توزین می گردد و سپس درصد وزنی خاک رد شده از الک محاسبه می گردد.

الک یک اینچی الکی است که اندازه ضلع چشمه هایش یک اینچ است. الک نمره چهار به مفهوم این است که یک اینچ را به چهار قسمت مساوی تقسیم کنیم

دانه بندی خاکهای ریز دانه را می توان با استفاده از روش ته نشینی تعیین کرد این روش مبتنی بر قانون است و  مربوط به سرعت سقوط ذرات کروی شکل معلق در مایعات می باشد ذرات بزرگتر سرعت سقوط بیشتری دارند و ذرات کوچکتر با سرعت کمتری ته نشین می گردند.
توزیع اندازه دانه های یک خاک به صورت منحنی بر محورهای مختلف است نیمه لگاریتمی نشان داده می شود. عرض نقاط واقع بر این منحنی درصد وزنی
دانه های کوچکتر از اندازه أی است که بر روی محور طولها داده شده است

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “جزوه مکانیک خاک”

کلمات کلیدی

بالا