جزوه مکانیک خاک

1 خریدها
#
instock
تومان

توضیحات

هدف درس: آشنایی با اصول اساسی ، نظریه ها و پدیده های فیزیکی حاکم بر رفتار مکانیکی خاکها

مکانیک خاک عبارت است از بررسی خواص و رفتار مهندسی خاک

تهیه شده توسط: سعید خرقانی

عدم شناخت کفی از خاک ممکن است ما را با مشکلات مختلف در هنگام احداث و یا پس از احداث نماید.

از مهمترین مسائل و مشکلات ایجاد نشست های ناهمگون و یا بیش از حد می باشد.

مراجع اصلی درس مکانیک خاک تالیف دکتر بهنیا و طباطبایی است.

سرفصل های اصلی درس :

۱- مشخصات فیزیکی خاکها ، طبقه بندی خاک ها و مکانیک محیط های پیوسته

۲- آب در خاک

۳- تئوری ارتجاعی خاک و گسترش تنش در خاک و نظریه تحکیم و نشست.

۴- پایداری خمیری خاکها

۵- پایداری شیروانیها و ظرفیت برابری خاکها

تعاریف کلی:
تمام مواد موجود در پوسته زمین را می توان به دو گروه
سنگ و خاک تقسیم کرد.
در مهندسی عمران به هر توده متشکل از ذرات کانیهای
ناپیوسته خاک اطلاق می گردد. این ذرات از متلاشی شدن
سنگها پدید می آیند و فضای خالی بین آنها را آب و یا هوا پر
می کنند.
اگر مواد حاصل از متلاشی شدن در محل اصلی خود باقی
بمانند، خاک بر جای مانده یا رسوبی را تشکیل می دهند و در
صورتیکه مواد به محل دیگر تغییر مکان داده شوند و در آنجا
ته نشین گردند خاک انتقال یافته را تشکیل می دهند.

روند تخریبی تشکیل خاک از سنگ ممکن است فیزیکی ویا شیمیایی
باشد تغییر فیزیکی به صورت فرسایش حاصل از عمل باد، آب ویخچالها
میباشد اندازه دانه ها از قلوه سنگ تا کرد سنگ متغیر است؛ ساختمان
خاک می تواند شل ویا متراکم باشد .
تخریب شیمیایی سنگها موجب پیدایش ذرات ریز بلوری با اندازه
کلوییدی که کانی رسی نامیده می شوند است
بنیان بیشتر کانی های رسی از سیلیس چهار وجهی وآلومین هشت
وجهی تشکیل شده است

رده بندی و طبقه بندی خاکها:
طبق تعریف دانه هایی از خاککه با چشم دیده
می شوند خاکهای درشت دانه و آنهایی که زیر این حد
قرار دارند ریزدانه نام دارند.

دانه بندی:
منظور از دانه بندی یک خاک تعیین درصد وزنی دانه های با
حدود و اندازههای مختلف است که خاک مورد نظر را تشکیل
می دهند.
دانه بندی خاکهای درشت دانه با روشالک کردن معین می
شود خاک را از تعدادی الک عبور می دهند و خاک مانده بر
روی الک توزین می گردد و سپس درصد وزنی خاک رد شده
از الک محاسبه می گردد.

دانه بندی خاکهای ریز دانه را می توان با استفاده از
روش ته نشینی تعیین کرد این روش مبتنی بر قانون
استوکس است که مربوط به سرعت سقوط ذرات کروی
شکل معلق در مایعات می باشد ذرات بزرگتر سرعت
سقوط بیشتری دارند و ذرات کوچکتر با سرعت کمتری
ته نشین می گردند.
توزیع اندازه دانه های یک خاک به صورت منحنی بر
محورهای مختلف است نیمه لگاریتمی نشان داده
می شود. عرض نقاط واقع بر این منحنی درصد وزنی
دانه های کوچکتر از اندازه أی استکه بر روی محور
طولها داده شده است.

یک خاک دانهای (درشتدانه) اگر هیچ یک از
اندازه های دانه های آن بیشاز حد نباشد و هیچ یک
از اندازه های دانه های میانی را کسر نداشته باشد
خاک خوب دانه بندی شده نامیده می شود در غیر
اینصورت خاک بد دانه بندی شده نامیده می شود.

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “جزوه مکانیک خاک”

کلمات کلیدی

بالا