آموزش کاربرد شیرهای صنعتی

33 خریدها
#
instock
تومان

توضیحات

شیر ها ابزاری هستند که در صنعت با توجه به مو قعیت و نحوه عمل آنها مورد استفاده قرار می گیرند. مهمترین استفاده آنها قطع یا ایجاد جریان سیال در درون لوله می باشد . یک شیر ایده ال آن است که سیال را با کمترین مقاومت و ایجاد کمترین افت فشار از خود عبور دهد و به بیان دیگر در وقت لازم از عبور سیال به هر صورت از داخل خود جلوگیری کند اهی اوقات برای تنظیم جریان سیال نیز مورد استفاده قرار می گیرند که این عمل با تغییر مسیر حرکت و با اطجاد اندکی مقاومت صورت می پذیرد در برخی مواقع نوع بخصوصی از شیر ها که به طور اتو ماتیِک باز و بسته می شو.ند و از بروز اتفاقات جلوگیری می کنند در صنعت بکار می روند.
شیر ها انواع مختلف و موارد استفاده متنوعی دارند که در این جزوه به معرفی آنها و نحوه کارکرد آنها و همچنین تعمیر و نگهداری آنها در پروژه های صنعتی می پردازیم امید است که این جزوه بتواند کاربرد شیر ها و انواع آنها را به خوبی معرفی کرده و راهگشای مشکلات موجود در خصوص تعمیر و نگهداری شیرها باشد.

در طراحی یک سیستم که از انواع مختلفی از شیرها استفاده میکند، طراح باید به استفاده موثر از هر نوع شیر در طراحی کی واحد صنعتی فکر کند و سیستم مورد نظر را طوری طراحی کند که هر یک از شیرهایی که مورد استفاده قرار میگیرد، دقیقا همان کاربردی را داشته باشد که مد نظر طراح است.

 

 انواع شیرهای صنعتی و کار برد آن در صنعت

١- شیر دروازه ای
٢- شیر توپی
٣- شیر مجرا بند
۴- شیر ساچمه ای
۵- شیریکطرفه
١- شیر یکطرفه لولایی
٢- شیر یکطرفه فشاری
٣- شیر یکطرفه پیستونی
۴- شیریکطرفه کره ای
۶- شیر پروانه ای
٧- شیر ایمنی
٨- شیر کنترل
٩- شیر محدود کننده جریان

سوالهایی که پس از پا یان  این فصل باید به آنها پاسخ داده شود
انواع شیرهای مورد استفاده در صنعت را نام ببرید؟ ?
انواع شیرهای یک طرفه را نام ببرید؟ ?
از کدام شیر جهت کنترل جریان با دبی زیاد استفاده می ?
شود؟
از کدام شیر جهت کنترل در سایزهای پایین استفاده می ?
شود؟
آیا از شیر دروازه ای برای کنترل جریان استفاده می شود یا ?
خیر؟ چرا؟
اجزاء مختلف شیر پروانه ای را نام ببرید. ?
انواع شیر های محدود کننده جریان را نام ببرید

نحوه انتخاب شیرها در پروژه های صنعتی

اهداف آموزشی:
شناخت و کارایی هر شیر ?
انخاب متناسب هر شیر با جریان ?
آشنایی با روشهای صحیح استفاده از شیر ها در ?
طراحی
کار کردن صحیح  با شیرها در واحدهای صنعتی
١- کار شیر
٢- مشخصات سیال
٣- افت فشار سیستم
۴- شرایط کارکرد
۵- جنس ساختمان شیر
۶- اندازه شیر
٧- ضریب شیر

سوالهایی که در انتهای این فصل باید به آنها پاسخ داده شود:
کاربرد شیرهای دروازه ای چیست؟ ?
آیا از شیرهای پروانه ای می توان جهت تعویض ?
جریان استفاده کرد؟
اگر سیال مورد نظر بخار باشد چه نوع شیری ?
برای آن مناسب است؟
موارد کاربرد شیرهای سماوری را بیان کنید؟. ?
پنج پارامتر اصلی جهت انتخاب شیر را نام ببرید.؟ ?

 

 افت فشار در شیرها

 

اهداف آموزشی

آشنایی با افت فشار در شیرها ?
نحوه محاسبه افت فشار در شیرها ?
استفاده از جداول و نمودارهای مربوط به شیرها  جهت طراحی تجهیزات پروژه های صنعتی ?
نحوه انتخاب شیر با استفاده از محاسبه افت فشار در آن
١- افت فشار در شیر
٢- کاویتاسیون در شیرها

سوالهایی که پس از پا یان فصل باید به آنها پا سخ داده شود
افت فشار در شیرها را توضیح دهید.؟ ?
پدیده کویتاسیون چیست؟ ?
راههای جلوگیری از پدیده کویتاسیون چیست؟ ?
ضریب افت فشار در حالتیکه شیر نیمه باز باشد ?
چگونه بدست می آید؟

روش تنظیم شیرهای خودکار

اهداف آموزشی :
شناخت شیرهای خودکار ?
آشنایی با نحوه کار شیر های خودکار ?
طرز استفاده شیرهای خودکار ?
محل استفاده شیرهای خودکار

۴ شیرهای خودکار
۴رابطه فشار تنظیمی شیرهای ایمنی با فشار لوله ها
۴نکات مهم در تعیین مقدار تنظیم شیرهای ایمنی
۴شیر ایمنی خودکار
۴ساختمان شیر ایمنی خودکار
۴ طرز کار شیر ایمنی خودکار
۴طریقه بازوبستن
۴شیر ایمنی خودکار سر چاه

سؤالاتی که در پایان این فصل بایستی پاسخ داده شود.
اجزاء شیر ایمنی خودکار را نام ببرید.؟ ?
نحوه تنظیم شیر ایمنی خودکار را توضیح ذهید.؟ ?
مکانیسم عمل فرمانده را توضیح دهید؟. ?
انواع پایلوتها ونحوه عملکرد آنهارا در فشار بالا و پائین ?
توضیح دهید.؟

 روانکاری شیرها

هدف از روانکاری ?
میزان تزریق عامل روان کننده به شیرها . ?
نقش عامل روان کننده در شیرها
روانکاری
روانکاری بدنه
روانکاری قسمت متحرک شیرها

چه نوع گریسی جهت روانکاری بدنه شیر مناسب است ?
؟
را توضیح TF_ شرایط عملکرد گریس از نوع ۴١ ?
دهید؟.
چگونه متوجه گریس کافی درون قسمتهای متحرک ?
می شویم ؟
۵٠٠٠ چه مقدار گریس جهت روانکاری – ٨/١ شیر ۵ ?
بدنه لازم دارد ؟
منابع ومراجع

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “آموزش کاربرد شیرهای صنعتی”
بالا