مقایسه حد پذیرش عیوب جوش در استانداردها

136 خریدها
#phamlets-46
instock
تومان

توضیحات

در این جدول که برای دانلود قرار داده شده است، حد پذیرش عیوب جوش در استانداردهای مختلف نشان داده شده است

ISO 6520
ISO5817-EN25817

AWS D1.1

API 1104

ASME

همه روش های آزمایش از نظر اطلاعاتی که می­توان از انها استخراج کرد، دارای محدودیت هستند. بنابراین یک شرکت میتواند بنا برنظر کارشناس با وجود دارا بودن شرایط این استاندارد، ان را به خاطر میزان عمق عیوب رد کند

حد پذیرش عیوب جوش در API 1104 :

عدم نفوذ کافی در سطوح هم تراز ( IP  )

IP بصورت عدم نفوذ کافی در ریشه جوش تعریف میگردد.

الف) طول هر IP بیشتر از ۲۵ میلیمتر باشد

ب) مجموع طول IP ها در هر ۳۰۰ میلیمتر بیشتر از ۲۵ میلیمتر باشد.

ج) در جوشهای با طول کمتر از ۳۰۰ میلیمتر ، مجموع طول IP ها از ۸% طول جوش بیشتر نشود.

نفوذ ناقص ناشی از عدم همترازی ( IPD )

IPD عیبی است که در اثر عدم هم تراز بودن اتصالات بوجود می آید.

IPD درصورتی می­تواند به عنوان یک عیب تلقی شود که یکی از شرایط زیر را داشته باشد.

الف ) طول هر IPD بیشتر از ۵۰ میلیمتر باشد.

ب) جمع طول IPD ها در هر ۳۰۰ میلیمتر از ۷۵ میلیمتر بیشتر باشد.

نفوذ ناقص میانی ( ICP (

ICP  به نفوذ ناقص زیر سطحی بین پاس اول داخلی و پاس اول خارجی گفته میشود. ا. ICP درصورتی می­تواند به عنوان یک عیب تلقی گردد که یکی از شرایط زیر را داشته باشد.

الف) طول یک ICP از ۵۰ میلیمتر بیشتر شود.

ب) جمع طول ICP ها در هر طول پیوسته ۳۰۰ میلیمتر بیشتر از ۵۰ میلیمتر باشد.

ذوب ناقص IF   یا  L.O.F

یک عیب سطحی بین فلز پایه و فلز جوش در مجاورت سطح آزاد است.  و درصورتی می­تواند به عنوان یک عیب تلقی گردد که یکی از شرایط زیر را داشته باشد.

الف ) طول یک IF بیشتر از ۲۵ میلیمتر باشد.

ب) مجموع طول IF ها در هر ۳۰۰ میلیمتر از ۲۵ میلیمتر بیشتر شود.

ج) برای جوش های با طول کل کمتر از ۳۰۰ میلیمتر از ۸ درصد طول جوش بیشتر شود.

ذوب ناقص ناشی از محیط سرد. ( IFD )

IFD به عنوان یک نقص بین دو فلز جوش و یا بین فلز جوش و فلز پایه تعریف می­شود که با سطح آزاد ارتباط ندارد. درصورتی می­توان به عنوان یک عیب تلقی گردد که یک از  شرایط زیر را داشته باشد.

الف) طول هر IFD از ۵۰ میلیمتر بیشتر شود.

ب) جمع طول IFD ها در هر ۳۰۰ میلیمتر از ۵۰ میلیمتر بیشتر شود.

ج) جمع طول IFD ها از ۸ درصد طول جوش بیشتر شود.

تقعر داخلی ( IC  ) در جوش

هر طولی از IC قابل قبول است به شرطی که چگالی فیلم رادیوگرافی IC از نازکترین قسمت فلز پایه بیشتر نشود.

سوختگی سرتاسری ( BT ) در جوش

BT ناشی از نفوذ اضافی در ریشه جوش است که سبب فرو رفتگی داخل لوله می­شود.

برای لوله های با قطر خارجی بیشتر از ۳/۶۰ میلیمتر در شرایط زیر BT به عنوان یک عیب در نظر گرفته می­شود.

الف ) حداکثر اندازه ان از ۶ میلیمتر بیشتر شود و چگالی فیلم رادیوگرافی  از فلز پایه بیشتر شود.

ب) حداکثر ابعاد ان از نازکترین دیواره اتصال بیشتر شود و چگالی فیلم رادیوگرافی BT از فلز پایه بیشتر شود

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مقایسه حد پذیرش عیوب جوش در استانداردها”
بالا